منشور اخلاقی فرمانداری کارون

منشور اخلاقی سازمانی فرمانداری شهرستان کارون

۱-    ارائه خدمات ارزنده و مطلوب به ارباب رجوع
۲-    استفاده از پوشش متناسب با فرهنگ جامعه
۳-    توجه لازم به نظرات و خواسته های مراجعه کنندگان
۴-    پایبند بودن به اصول اخلاقی و صفات معنوی
۵-    نظم و آراستگی ، وقت شناسی و آمادگی برای ارائه خدمت به ارباب رجوع
۶-    رعایت ادب و نزاکت و عدالت و انصاف در بین کارکنان
۷-    اجتناب از دستورات خارج از چارچوب و قانون سازمانی
۸-    حضور بموقع کارمندان در اداره و رسیدگی به امورات  ارباب رجوع
۹-    راز داری مدارک و اسناد محرمانه
۱۰-     عدم استعمال دخانیات در محیط کار
۱۱-     ایجاد فضای مناسب جهت اظهار نظر و اعتماد کارکنان نسبت به یکدیگر
۱۲-     رسیدگی لازم و بموقع نسبت به خواسته های مردم توسط مسئولین
۱۳-     ایجاد زمینه ارتباط مستقیم به ارباب رجوع
۱۴-     اختصاص وقت در زمان مناسب جهت شنیدن مطالب ارباب رجوع
۱۵-     انجام وظایف بصورت مؤثر و کارآمد همراه با سرعت و قوانین و مقررات سازمانی