گزارش تصویری از حضور خانم دکتر خنفری فرماندار کارون در جلسه هماهنگی مراسم ویژه روز تاسوعا

 گزارش تصویری از حضور خانم دکتر خنفری فرماندار کارون در جلسه هماهنگی مراسم ویژه روز تاسوعا

۳۰۶۷