شهرستان کارون در صف اول خدمت جهت تشکیل پرونده های خسارت ناشی ازسیل به کشاورزان قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کارون، خانم دکتر معصومه خنفری فرماندار شهرستان ضمن اعلام این خبر گفت: با تلاش مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان و فرمانداری عملیات تشکیل پرونده، تصویب در کارگروه ارزیابی خسارت شهرستان، ثبت در سامانه سجاد و ارسال به پژوهشکده به اتمام رسیده است.

وی اعلام کرد: شهرستان کارون با مجموع ۱۵۶۵ فقره پرونده تشکیل شده و ثبت در سامانه سجاد اولین شهرستانی است که تمام پرونده های خسارت کشاورزان در سامانه را ثبت و جهت تایید نهایی به پژوهشکده ارسال نموده است. ایشان در ادامه اظهار نمود: تا کنون تعداد ۴۸۴ فقره پرونده در کارگروه استانی مطرح و تعداد ۱۷۷ پرونده نیز توسط پژوهشکده با مبلغی معادل ۶/۶ میلیارد تومان کمک بلاعوض مورد تایید قرار گرفتند.

ایشان ضمن تشکر از تمام اعضاء کارگروه ارزیابی خسارت شهرستان، اظهار امیدواری کرد که پس از تایید پژوهشکده و کارگروه استانی خسارت تمام کشاورزان شهرستان پرداخت و بخشی از ضرر و زیان وارده در اثر سیل جبران گردد

۸۳