برگزاری شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان کارون

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کارون جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان با حضور کلیه مدیران شهرستان و نمایندگان شرکت های واقع در شهرستان کارون، به ریاست خانم دکتر خنفری فرماندار شهرستان برگزار شد.

خانم دکتر خنفری در این جلسه اظهار داشت: با توجه به پیش بینی های هواشناسی و امکان وقوع مجدد سیلاب در سطح استان خوزستان لازم است که تمامی امکانات شهرستان برای پیشگیری از وقوع هر حادثه ای مهیا گردد تا در صورت وجود نواقص سریعاً و پیش از حادثه اقدام به برطرف سازی آن نماییم.

دکتر معصومه خنفری در ادامه با اشاره به اینکه شهرستان کارون در مواجهه با سیلاب اخیر توانست جلوه ای از تلاش و مساعدت تمام ادارات، شرکت ها و مردم باشد؛ افزود: این بیانگر همدلی و همراهی مردم و مسئولین در مواجهه با بحران های احتمالی است.

فرماندار کارون در پایان خواستار هماهنگی هر چه بیشتر مسئولان ادارات، شرکت ها و حضور منظم در جلسات شورای مدیریت بحران جهت مدیریت بهتر حوادث غیر مترقبه شد.

۹۴