تعطیلی مدارس در تایم صبح، ادارات و بانکها فردا یکشنبه ۱۵ دی ماه در شهرستان کارون

بنا به دستور استاندار محترم خوزستان و با توجه به تشییع پیکر سردار رشید اسلام شهید قاسم سلیمانی، فردا یک شنبه مورخ ۱۵ دی ماه همه مقاطع تحصیلی در تایم صبح، مراکز آموزش عالی، سازمانها، بانکها، ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان کارون به استثنای مراکز امدادی، اورژانسی و خدماتی تعطیل می باشد.

۵۰