گزارش تصویری از برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان کارون به ریاست عساکره معاون فرماندار این شهرستان


۸۷