گزارش تصویری از برگزاری جلسه کمیسیون اجتماعی فرهنگی شهرستان کارون به ریاست عساکره معاون فرماندار

۷۷