گزارش تصویری از برگزاری جلسه شورای آرد و نان شهرستان کارون به ریاست عساکره معاون فرماندار این شهرستان

۳۵