حضور فرماندار کارون در مرکز سامد استانداری خوزستانبه آگاهی شهروندان محترم می رساند دکتر معصومه خنفری فرماندار کارون در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲ از ساعت ۹ الی ۱۱ در مرکز سامد استانداری خوزستان حضور خواهد داشت و پاسخگوی مسائل مختلف درحوزه شهرستان خواهد بود
شهروندان محترم می توانند در مورخ فوق با شماره تلفن ۱۱۱ تماس حاصل نموده و سوالات ،مشکلات وخواسته های خود را با فرماندار شهرستان درمیان بگذارند.

۶۹