جلسه شورای سلامت شهرستان کارون برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کارون، جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان به ریاست معصومه خنفری فرماندار و با حضور سایر اعضا در محل فرمانداری برگزار گردید.
خنفری در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: لازم است دستگاه‌های اجرایی ذیربط شهرستان آموزشها و تمهیدات مناسبی جهت جلوگیری از شیوع و انتشار کرونا بکار گیرند.
وی همچنین بیان نمود: دستگاههای مرتبط بایستی نسبت به جمع آوری سگهای ولگرد و اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص اقدام نمایند.
فرماندار کارون افزود: تسهیل اتصال انشعابات خانگی آب در روستای قلعه چنعان به مرحله اجرا در آمد که با پرداخت ماهانه مبلغ ناچیز نسبت به نصب آن اقدام شد.
خنفری در پایان شهرداری کوت عبدالله و شرکت آبفا کارون را مکلف به پیگیری رفع مشکلات لایه روبی مناطق مختلف کوت عبدالله نمود و گزارشات مستمر در این خصوص به فرمانداری ارسال نمایند.

۱۷۰