برگزاری دوره آموزشی و توجیهی بازرسان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان کارون


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کارون ظهر امروز دوره آموزشی و توجیهی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان کارون ویژه بازرسان حوزه های انتخابیه شهرستان به وسیله هیات بازرسی شهرستان برگزار شد.

۲۴۹