گزارش تصویری از برگزاری جلسه هماهنگی در شهرستان به منظور پیشگیری از بیماری کرونا به ریاست معصومه خنفری فرماندار کارون

۱۴۹