با حضور فرماندار کارون از معلمان نمونه این شهرستان در روز معلم تجلیل شد

در حالی که بحران کرونا کلیه مدارس و دانشگاههای کشور را به تعطیلی کشاند، معلمانی در شهرستان کارون بودند که در تمام شرایط بحرانی چه سیل و چه ویروس کرونا آنها را از فعالیت آموزشی، تعلیم و تربیت باز نمی دارد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کارون در راستای تجلیل از مقام شامخ معلم، طی مراسمی با حضور دکتر معصومه خنفری فرماندار کارون و کاظم بغلایی مدیر آموزش و پرورش شهرستان از معلمان نمونه شهرستان تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

۳۶۷