بازدید دکتر سید کریم حسینی نماینده مردم شریف اهواز، باوی، حمیدیه و کارون و رییس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به همراه دکتر معصومه خنفری فرماندار کارون و دکتر ابول نژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز از بیمارستان سینا

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کارون در این بازدید از روند پیشرفت فیزیکی اورژانس جدید بیمارستان و سایر بخشهای مختلف جهت مراقبت از بیماران کرونایی بازدید به عمل آمد.

۲۰۳