گزارش تصویری از برگزاری بیستمین جلسه ستاد مقابله با کرونا به ریاست عساکره معاون فرماندار کارون و اعضای این ستاد

۱۵۴