مراسم تکریم و معارفه سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کارون با حضور فرماندار کارون و معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

به گزارش روابط عمومی روابط عمومی فرمانداری کارون، مراسم تکریم و معارفه سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کارون با حضور دکتر معصومه خنفری فرماندار کارون، غلامرضا ساری زاده معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه و سایر مسئولان شهرستان برگزار شد.
در این مراسم دکتر یوسف خلیف پور با حفظ سمت رئیس بیمارستان سینا به عنوان سرپرست مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کارون معرفی و با اهدا لوح سپاس از خدمات مهندس مهران معلم تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

۲۲۷