جلسه شورای سلامت شهرستان کارون برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کارون، امروز جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان به ریاست معصومه خنفری فرماندار و با حضور سایر اعضا در محل فرمانداری برگزار شد.
در این جلسه خنفری ضمن تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: لازم است دستگاه‌های اجرایی ذیربط آموزشها و تمهیدات مناسبی جهت جلوگیری از شیوع و انتشار کرونا بکار گیرند.
وی همچنین بیان نمود: دستگاههای اجرایی شهرستان از ورود پرسنل و ارباب رجوع بدون‌ ماسک جلوگیری بعمل آورند. تمام ادارات، دستگاه ها، شرکتها و اصناف ملزم به رعایت الزامات بهداشتی و استفاده از ماسک هستند.
فرماندار کارون افزود: بازرسان استانداری در روزهای آتی از کلیه ادارات و سازمانها و اصناف شهرستان درخصوص استفاده از ماسک و رعایت موارد بهداشتی بازدید خواهند کرد.
وی همچنین گفت: ادارات و سازمانهای شهرستان نسبت به همکاری با شبکه بهداشت و درمان و نیز بیمارستان سینا از لحاظ تامین ماشین، نیرو و مایحتاح آنها جهت مبارزه با اپیدمی کرونا به میزان توان اقدام نمایند.
فرماندار کارون ضمن تاکید بر رعایت بهداشت عمومی افزود: شبکه بهداشت و درمان و محیط زیست شهرستان با ادارات و سازمانهای که سلامت شهروندان را طبق ماده ۸۶۶ قانون مجازات اسلامی که تهدید علیه بهداشت عمومی می باشد به خطر می اندازند به مراجع قضایی معرفی نمایند.
خنفری در پایان از اهتمام ویژه اعضای شورای سلامت شهرستان جهت اجرای مصوبات ستاد مبارزه با کرونا تقدیر نمود.

 

۱۹۱