جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان کارون برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کارون، صبح امروز جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان به ریاست معصومه خنفری فرماندار و با حضور سایر اعضا در محل فرمانداری برگزار شد.
در این جلسه خنفری ضمن تبریک انتصاب آرش دُر به عنوان شهردار کوت عبدالله و آرزوی موفقیت برای وی اظهار داشت: شهرداری کوت عبدالله بایستی به وظایف خود در زمینه همکاری با اداره صمت شهرستان عمل نماید. از سویی ضروری است با همکاری و هماهنگی دستگاهها به ویژه شبکه بهداشت و درمان شهرستان ضمن رعایت الزامات و دستورات مقابله با ویروس کرونا، مصوبات ستاد تنظیم بازار به نحو احسن اجرا شود.
همچنین در این جلسه مسئول نمایندگی صنعت معدن و تجارت شهرستان گزارشی از آخرین اقدامات صورت گرفته در رابطه با تنظیم بازار کارون ارائه نمود.

۱۳۶