جلسه شورای اشتغال شهرستان کارون برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کارون جلسه شورای اشتغال شهرستان کارون به ریاست معصومه خنفری فرماندار شهرستان و با حضور سایر اعضای این شورا برگزار گردید.

فرماندار کارون ضمن تاکید بر لزوم ایجاد اشتغال پایدار و با توجه به وجود ظرفیتها و پتانسیل های قوی در شهرستان بیان کرد: با پیگیری های متعدد شورای اشتغال و سرمایه گذاری طرحهای متعددی در حوزه کشاورزی، صنعتی، گردشگری و خدماتی در سطح شهرستان به مرحله اجرا و بهره برداری رسید و نیز برخی دیگر در مرحله تکمیل می باشند.

وی همچنین یادآور شد: سعی ما بر این است که بتوانیم طرحهای متعددی در تمامی حوزه ها برای اشتغال جوانان ایجاد نماییم.

۱۰۷