جلسه انجمن امور کتابخانه های عمومی شهرستان کارون برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کارون جلسه انجمن امور کتابخانه های شهرستان کارون به ریاست معصومه خنفری فرماندار شهرستان و با حضور مسئولان شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

معصومه خنفری فرماندار کارون در این جلسه اظهار داشت: بایستی تلاش شود فرهنگ کتاب خوانی نهادینه گردد.

وی ضمن اشاره به لزوم حمایت ویژه ادارات فرهنگی از نهاد کتابخانه های عمومی گفت: جهت کمک به این نهاد بایستی برنامه ریزی مدون صورت گیرد و با ایجاد فضا و توسعه کتابخانه ها در شهرستان بتوان اعضای جدید کتاب خوان جذب نمود.

۱۱۷