فرماندار کارون: اعمال محدودیتهای کرونایی اهواز شامل شهرستان کارون شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کارون دکتر معصومه خنفری فرماندار کارون گفت: در پی اعلام ستاد مبارزه با کرونا استان، شهرستان کارون شامل تمام محدودیتهای اعلام شده در شهرستان اهواز شد.

این محدودیتها در شهرستان های اهواز و کارون به مدت ۱۰ روز از چهارشنبه ۱۴ آبان تا روز جمعه ۲۳ آبان اعمال خواهد شد. امکان تمدید دوباره این محدودیت ها وجود دارد.

همچنین ساعت کاری ادارات و بانک ها در این شهرستان ها تا اطلاع بعدی از ساعت ۸ تا ۱۳:۳۰ می باشد.

۳۵۴