فرماندار کارون: تردد خودروهای شخصی در شهرستان کارون از روز شنبه ممنوع می باشد.

معصومه خنفری فرماندار کارون گفت: از شنبه یکم آذرماه ساعت ۲۱ شب تا ۴ صبح تردد خودروهای شخصی در خیابان‌های شهرستان کارون ممنوع است همچنین خودروها با پلاک بومی اهواز اجازه خروج از شهرستان کارون و خودروهای غیر بومی اجازه ورود به این شهرستان از محور کارون-آبادان را ندارند در غیر اینصورت ۵۰۰ تا یک میلیون متخلفین جریمه خواهند شد.

۱۳۷