بستن راه ورودی به شهرستان کارون از مسیر کارون به آبادان در پی اعمال محدودیت های جدید کرونایی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کارون هم اکنون نیروی انتظامی شهرستان کارون با همکاری سایر دستگاه های مسئول در محل ورودی شهرستان در مسیر کارون- آبادان بمنظور اعمال محدودیتهای کرونایی جدید و کنترل ورود و خروج مستقر هستند.
گفتنی است رانندگانی که رعایت نکنند مبلغ ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان جریمه می شوند.

۲۲