جلسه ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان کارون برگزار گردید.

جلسه ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان کارون به ریاست ابراهیم عساکره معاون فرماندار کارون برگزار شد.

عساکره با اشاره به گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال وقوع بارش های پرحجم در منطقه گفت: دستگاه ها و شرکت های مستقر بایستی به منظور تامین امکانات و تجهیزات ضروری همکاری لازم را به عمل آورند.

وی همچنین گفت: کلیه دستگاه های ذیربط شهرستان ضمن آماده باش کامل کشیک شبانه روزی برقرار نمایند.

۱۵۲