نشست دکتر معصومه خنفری فرماندار کارون با مدیران شرکت نیشکر جهت احداث و ترمیم سیل بندهای روستاهای اطراف این شرکتها جهت مقابله با سیل احتمالی

۱۳۰