نشست فرماندار کارون با مدیران کلینیک کسب و کار بنیاد برکت کشور جهت تقویت اقتصادی طرح های خانوادگی در شهرستان

معصومه خنفری فرماندار کارون در این نشست گفت: طرح های کسب و کار خانوادگی در شهرستان کارون با رویکرد زنجیره ای در راستای تقویت اقتصاد شهری و روستایی با حمایت کلینیک کسب و کار بنیاد برکت اجرایی می شود.

وی یادآور شد: مطالعه، بررسی و برنامه ریزی جهت طرح های موفق با توجه به ظرفیت های این شهرستان و حمایت های مالی با مشارکت مردمی و ایجاد طرح های اجتماع محور از مهمترین اهداف کلینیک کسب و کار می باشد.

گفتنی است در پایان مدیران این کلینیک به همراه شورای اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان از ظرفیت های شهر کوت عبدالله و روستاهای اطراف بازدید و گزارشی از آخرین اقدامات جهت ارائه طرح و برنامه ها تهیه گردید.

*روابط عمومی فرمانداری کارون*

۸۷