فرماندار کارون: تلاشهای کادر آموزشی در ایام کرونا ستودنی است.

معصومه خنفری فرماندار کارون امروز در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان گفت: پس از شیوع بیماری کرونا و غیر حضوری شدن آموزش، کادر آموزشی با تلاشی مضاعف همچون گذشته در زمینه تعلیم گام برداشته اند که این امر ستودنی است.

خنفری با اشاره به لزوم بازگشت بازماندگان از تحصیل به فضای آموزش گفت: ضروری است آموزش و پرورش شهرستان ضمن شناسایی این افراد اقدامات لازم به منظور بازگشت شان به تحصیل را فراهم کند.

*روابط عمومی فرمانداری کارون*

۸۱