گزارش تصویری؛ برگزاری جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان کارون به ریاست عساکره معاون فرماندار شهرستان

۱۴۰