گزارش تصویری/ برگزاری مانور زلزله در محل اداره آموزش و پرورش شهرستان کارون

۱۷۲