فرماندار کارون: لزوم تلاش حداکثری مدیران دستگاهای اجرایی شهرستان جهت جذب اعتبارات/ هدف خدمت رسانی به مردم است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کارون معصومه خنفری فرماندار شهرستان کارون در جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان گفت: مدیران دستگاهای اجرایی شهرستان جهت جذب اعتبارات تلاش حداکثری کنند و پیگیریهای لازم از تخصیص اعتبارات تا حصول نتیجه و نیز فعال نمودن پروژه های راکد را به عمل آورند.

وی افزود: یکی از شاخص های ارزشیابی مدیران دستگاهای اجرایی پیگیری های مستمر جهت جذب اعتبارات عمرانی لازمه است. شاخصه مدیر موفق جذب اعتبارات بیشتر به منظور اجرا و اتمام پروژه ها می باشد. زیرا هدف نهایی خدمت رسانی مطلوب به شهروندان و آبادانی شهر خواهد بود.

وی در ادامه اذعان نمود: دفتر فنی فرمانداری حق نظارت بر تمام پروژه ها را داراست. دستگاه های اجرایی شهرستان ملزم هستند میزان پیشرفت فیزیکی پروژه ها و میزان جذب اعتبارات را در اختیار این فرمانداری قرار دهند و تا حصول نتیجه همکاری و هماهنگی لازم را انجام نمایند.

۷۸