ثبت نام ۳۵۸ نفر در ششمین دوره انتخابات شوراهای روستا در شهرستان کارون

معصومه خنفری فرماندار شهرستان گفت: ۳۵۸ نفر تا پایان آخرین روز ثبت نام در انتخابات شوراهای اسلامی روستا در بخش مرکزی و سویسه این شهرستان نام نویسی نمودند.

خنفری اظهار داشت: ثبت نام ۳۵۸ نفر در این دوره از انتخابات تا روز دوشنبه هفته جاری نهایی شده که ۹ نفر از این داوطلبان خانم هستند.

وی یادآور شد: در این دوره در بخش مرکزی ۱۶۷ نفر و در بخش سویسه ۱۹۱ نفر ثبت نام کردند.

گفتنی است انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ در سراسر کشور برگزار می شود.

*کمیته اطلاع رسانی انتخابات شهرستان کارون*

۹۹