جلسه شورای مسکن شهرستان کارون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کارون معصومه خنفری فرماندار کارون در جلسه شورای مسکن شهرستان بیان نمود: تامین مسکن نیازمندان و مقاوم سازی منازل روستایی شهرستان در حال پیگیری می باشد.

وی افزود: تامین مسکن نیازمندان از مهم ترین موضوعات می باشد. به تمامی دستگاه های شهرستان در این خصوص تاکیدات لازم داده خواهد شد.

خنفری گفت: تعجیل در شناسایی افراد واجد شرایط و معرفی آنها به بنیاد مسکن از اولویت های کاری می باشد. تمامی بانک های عامل شهرستان مکلف به همکاری با بنیاد مسکن و مراجعین هستند.

فرماندار کارون بیان کرد: شهرستان در طرح های حمایتی پیش قدم بوده است.

خنفری در پایان گفت: طرح تامین مسکن نیازمندان و مسکن ملی در زمره برترین طرح های حمایتی می باشد که با جدیت در این شهرستان در حل پیگیری می باشد.

۵۲