فرماندار کارون: همه دستگاه ها در موضوع آموزش و پرورش مشارکت فعال کنند

معصومه خنفری فرماندار کارون در حاشیه برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان با اشاره به اهمیت تعلیم و تربیت دانش آموزان گفت: لزوما همه دستگاه ها با توجه به اهمیت آموزش و پرورش در
این حوزه ورود کنند و مشارکت فعال داشته باشند.

وی ضمن یادآوری برگزاری حضوری امتحانات نهایی مقاطع نهم و دوازدهم بر لزوم اجرای دقیق مصوبات شورای آموزش و پرورش به منظور برگزاری بهتر و بدون خلل امتحانات با رعایت پروتکل های بهداشتی با توجه به وضعیت انتشار ویروس کرونا در شهرستان گردید.

۴۷