آگهی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و لیست شعب شهرستان کارون

در اجرای ماده ۴۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی آن، به آگاهی مردم شریف شهرستان کارون می رساند به استناد ماده ۳۶ قانون انتخابات کسانی که حق شرکت در انتخابات را دارند، برای ثبت نام و دریافت برگ رأی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ از ساعت ۷ صبح لغایت ۱۷ بعد از ظهر با در دست داشتن اصل کارت ملی یا شماره ملی و اصل شناسنامه خود، به یکی از شعب ثبت نام و اخذ رأی مشروح در لینک زیر مراجعه و در انتخابات شرکت کنند.

لیست شعب۰۱۰۱

۱۴۶