جلسه شورای سلامت شهرستان کارون برگزارگردید

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کارون جلسه شورای سلامت باحضور سرپرست فرمانداری ومسئولین شهرستانی برگزار شد.در این جلسه تصمیماتی در مورد مسایل بهداشتی وکنترل بیماریهای واگیر اتخاذ گردید

۲۸۲۸