برگزاری جلسه شورای اجتماعی وفرهنگی شهرستان کارون

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کارون جلسه شورای اجتماعی وفرهنگی شهرستان کارون  با حضور سرپرست فرمانداری ومسئولین شهرستانی در محل فرمانداری تشکیل گردید.در این جلسه علیدادی سرپرست فرمانداری عنوان کرد با توجه به مسایل اجتماعی وفرهنگی که در شهرستان وجود دارد فرهنگ باید زیر بنا همه موراد باشد ومسئولین اجرایی با اتحاد وهمدلی با یکدیگر در جهت شناسایی مشکلات فرهنگی ورفع آنها اقدام نمایند

۲۹۵۲