فرماندار کارون: مدیون تلاش های نیروی انتظامی در زمینه تامین امنیت هستیم

امروز سرهنگ عبدولی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کارون به همراه تعدادی از پرسنل و کادر خدوم نیروی انتظامی با آقای سعید کعبی فرماندار شهرستان دیدار و انتصاب وی به عنوان فرماندار کارون را تبریک گفتند.

فرماندار کارون در این دیدار ضمن تشکر ویژه از زحمات شبانه روزی نیروی انتظامی در زمینه حفظ امنیت گفت: حفظ آرامش در کشور یک تکلیف قانونی می باشد. از این رو مدیون تلاش های نیروی انتظامی در زمینه تامین امنیت هستیم.

سعید کعبی افزود: عزیزان نیروی انتظامی نقش بسیار مهم، سازنده، محوری و اثرگذار دارند.

۴۲۵