بازدید فرماندارکارون از پروژه های روستای جنگیه

 

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کارون ،این بازدید با حضور فرمانداروبخشدارمرکزی ومسئولین شهرستانی انجام پذیرفت واز پروژه های احداث نصب چراغ چشمک زن ،تابلو ایمنی واحداث موانع ،سرعتگاه میدان هادی آباد تا روستای جنگیه وهمچنین زیر سازی وپیاده رو سازی روستای جنگیه بازدید بعمل آوردند.

 

درادامه علیدادی افزود:تمامی پروژه ها باید با رعایت ایمنی وطبق اصول فنی ومهندسی درزمان معین جهت خدمات رسانی به مردم مورد اجرا بهره برداری قرار گیرد.

 

۲۸۱۹