جلسه معارفه سرپرست نمایندگی صنعت ومعدن وتجارت شهرستان کارون

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کارون مجید ربانی به عنوان سرپرست نمایندگی صنعت ومعدن وتجارت  شهرستان کارون معرفی شد.

 غلام علیدادی فرماندار شهرستان کارون درمراسم معارفه خواستارهماهنگی وتعامل با مسئولین سایر ادارات و اهتمام لازم در امور محوله شد.

وی درادامه خواستاربرگزاری تشکل اصناف ،اتحادیه ها،تعزیرات وپویایی ستاد تنظیم بازار شهرستان در کنترل قیمت کالاها گردید. 

۳۴۸۴