فرماندار کارون خبر داد: امید به حل مشکل افت فشار آب روستاهای مسیر چمیان بعد از ۱۸ سال

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کارون، فرماندار شهرستان به اتفاق مدیر عامل آبفا خوزستان، مدیر کل امور روستایی و شوراها و مدیرکل راهداری از ایستگاه پمپاژ آب رسانی شهدای مدافع بازدید کرد.

مهندس سعید کعبی با بیان مشکلات ۱۸ ساله این روستاها و ۴ روستای اسماعیلیه ۱ و ۲، اسلام آباد و چمیان با جمعیتی بالغ بر ۴ هزار نفر سالهاست با مشکل افت فشار آب شرب مواجه هستند که امیدواریم با پیگیری های مدیر عامل آبفا خوزستان مشکلشان برطرف شود.

همچنین محمود آریاخاکی، مدیر آب ‌و فاضلاب کارون، در این باره بیان کرد: برای حل مشکل افت فشار و آب روستاهای مسیر چمیان در کوتاه مدت بنا شد ظرف مدت یک ماه تصفیه خانه شهدای شرق کارون در فارسیات صورت گیرد و میزان ساعات رژیم آبرسانی افزایش یابد.

وی افزود: در برنامه بلند مدت در صورت نیاز با مطالعات فنی در خصوص احداث تصفیه خانه مجزا و اسکله آبگیر در منطقه و حل مشکلات آبرسانی اقدام خواهد شد.

۱۱۴