برگزاری جلسه شورای مسکن شهرستان کارون به ریاست مهندس کعبی فرماندار شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کارون جلسه شورای مسکن شهرستان به ریاست مهندس کعبی فرماندار کارون و با حضور سایر اعضای این شورا در محل سالن جلسات فرمانداری شهرستان کارون و با محوریت مسکن ملی در شهر کوت عبدالله و شیرین شهر برگزار شد.

۱۷