بازدید از مرکز آموزش فنی حرفه‌ای شهرستان کارون

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کارون، مهندس کعبی فرماندار شهرستان و سید کریم حسینی نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی از مرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان کارون بازدید و آخرین وضعیت پروژه تکمیل این مرکز آموزشی را ارزیابی کردند و برای تسریع تکمیل این پروژه دستوراتی صادر کردند.

۵۰