بازدید از پروژه‌های آب و فاضلاب شهرستان کارون

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کارون، مهندس کعبی فرماندار کارون، مهندس مریدی مشاور معاون امور عمرانی استاندار، مرتضی باوی مدیر کل امور روستایی و شوراها استانداری و جمعی دیگر از مدیران و کارشناسان استانی و شهرستان از پروژه‌های رو به اتمام آب و فاضلاب شهرستان کارون بازدید کردند.

۸۹