برگزاری اولین جلسه شورای کشاورزی در شهرستان کارون

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کارون اولین جلسه شورای کشاورزی شهرستان به ریاست مهندس کعبی فرماندار کارون با محوریت برداشت محصولات کشاورزی و آماده سازی انبارها جهت خرید گندم و تجهیز مراکز خرید برگزار شد.

۴۸