نشست شورای اشتغال با حضور نمایندگان بانک ها برگزار شد

 

🔷 نشست شورای اشتغال با حضور نمایندگان بانک ها در راستای تحقق‌ تعهدات بانک ها مبنی بر وام های اشتغال و‌کارآفرینی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کارون، نشست شورای اشتغال با حضور نمایندگان بانک ها امروز به ریاست مهندس سعید کعبی، فرماندار کارون برگزار شد.

در این جلسه پیرو‌ تعهدات بانک ها مبنی بر وام های اشتغال و‌کارآفرینی بحث شد و بنا شد تا در آینده ‌ای نزدیک شاهد رفع این مشکل باشیم.

۸۷