جلسه هماهنگی عوامل اجرایی و هیئت نظارت (دور دوم) انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان کارون

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات فرمانداری شهرستان کارون، جلسه هماهنگی عوامل اجرایی و هیئت نظارت (دور دوم) انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان کارون در سال جلسات این فرمانداری با حضور علیدادی فرماندار کارون برگزار شد.

۳۰۶۶