1396/09/03
درباره فرماندار

معصومه خنفری

متولد 1354

دارای مدرک دکتر علوم سیاسی

دارای 10 سال سابقه، بخشدار ،  در کارنامه مدیریت دارد.

فرماندار کارون